قیمت مدل های مبل لاولی بد

8,970,000 تومان
مدل نوشا
روکش پارچه و چرم (درجه یک ایرانی)
10,470,000 تومان
مدل لیندا
روکش پارچه و چرم (درجه یک ایرانی)
10,870,000 تومان
مدل ویکتوریا
روکش پارچه و چرم (درجه یک ایرانی)
11,270,000 تومان
مدل ایرسا
روکش پارچه و چرم (درجه یک ایرانی)
11,670,000 تومان
مدل ماریا
روکش پارچه و چرم (درجه یک ایرانی)
16,470,000 تومان
مدل لیندا پلاس
روکش پارچه و چرم (درجه یک ایرانی)
19,870,000 تومان
مدل دیانا
روکش پارچه تدی (درجه ممتاز ایرانی)

قیمت بالش مولتی پوزیشنال سنس لاین

6,270,000 تومان
بالش مولتی پوزیشنال
مدل NSL

قیمت بالش آنتی رفلاکس سنس لاین

3,570,000 تومان
بالش آنتی رفلاکس
سایز S (کوچک)
3,870,000 تومان
بالش آنتی رفلاکس
سایز M (متوسط)
4,170,000 تومان
بالش آنتی رفلاکس
سایز L (بزرگ)

قیمت بالش های پوزیشن لاولی بد

2,870,000 تومان
بالش لاولی رمپ
3,270,000 تومان
بالش لاولی کمبو
امتیاز دهی